systeemtherapie (gezinstherapie)


Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. 

We onderzoeken hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem.

Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem”, dat het gezin vormt. 

Wanneer je niet lekker in je vel zit gaat je lichaam signalen geven. Vaak weten we als volwassene op den duur wat die signalen zijn. Al luisteren we er nog niet altijd even goed naar. Als een kind (van peuter tot jongvolwassene) niet lekker in zijn vel zit uit het zich ook. Wat we dan zien zijn boze buien, teruggetrokken gedrag, agressie, veel ruzie maken, moeilijk aanspreekbaar zijn, slechte concentratie, weinig aandacht, dalende schoolresultaten, liegen, bedplassen, onzeker, slecht luisteren, etc.
 

In veel gevallen zal het wanneer het gedrag langer duurt reden zijn om hulp te zoeken. Vaak resulteert dat in een diagnose of in hulp waarbij bijvoorbeeld wordt geleerd om te gaan met de boze buien. 

Praktijk voor Kind en Gezin gaat verder. Samen met ouders kijk ik naar welke boodschap er onder het gedrag ligt. Wat maakt dat het kind niet lekker in zijn vel zit en wat is er nodig om dat te verbeteren. Ik geef jullie als ouders zicht op wat er speelt en jullie de handvatten het gedrag om te buigen. Dat is namelijk waar ik in geloof en waarvan ik zie dat het werkt: herstel ín het contact. 

 

Ik help ouders hun kind zich weer fijner te laten voelen waardoor je als ouder, kind of gezin weer sterk(er) komt te staan.

 

Voorbeeldvragen:

  • kun je anders omgaan met het voor jou lastige gedrag van je kind?
  • je loopt tegen digen aan in je relatie die je wilt veranderen, maar hoe doe je dat?
  • je bent zwanger of net bevallen, maar wanneer ben je een goed-genoeg ouder?
  • je ervaart spanningen en problemen in je gezin? Hoe ga je daarmee om?
  • zit je niet lekker in je vel en kom je er niet meer uit?
  • hoe blijven we als stel goede partners nu we kinderen hebben?

Jonge ouders

Ik merk vaak bij relatietherapie dat het voor jonge ouders een hele kunst is om goed om te gaan met hun ouderschap. De geboorte van een kind brengt meer veranderingen dan veel mensen van tevoren beseffen. Niet alleen praktisch, maar ook op emotioneel gebied.

Gebroken nachten, problemen met borstvoeding, het gevoel van de moeder dat ze er alleen voorstaat of van de vader dat hij zich opeens een buitenstaander voelt (soms ook omgekeerd), het gevoel dat je aan elkaar niet meer toekomt, onzekerheid en angsten over de nieuwe verantwoordelijkheden: alles kost energie. Een baby geeft helaas lang niet altijd het gevoel van ”op de roze wolk”, zoals je dat wellicht verwacht en in ieder geval gehoopt had.

 

Ook in latere fasen kan het ouderschap problemen opleveren: verschil van mening over de opvoeding; drukke kinderen waar je als ouder eigenlijk niet goed tegen kunt als je uit je werk komt; het regelen van oppas als ze ziek zijn en niet naar het kinderdagverblijf kunnen; opeens je ouders veel in  huis, (je zou niet weten hoe je het zonder hen moet regelen, maar het vraagt ook een nieuwe manier van omgaan met elkaar…), kortom, tal van zaken waarin jullie vast kunnen lopen en waarbij professionele ondersteuning zinvol kan zijn.

De ervaring leert: hoe eerder je hulp zoekt, hoe minder je samen in destructieve patronen belandt.