Tarieven


De kosten zijn:

Therapie (individueel/relatie/gezin)

€ 95,00 per uur (€100,- vanaf 01.05.2022)

Leertherapie / Supervisie (cursisten NARM)

€ 100,00 per 50 min

Individuele supervisie  (traject voor duo of triade op aanvraag)

€ 120,- per uur

Consultatie en werkbegeleiding voor professionals

op aanvraag

Trainingen, workshops en lezingen

op aanvraag

Mijn sessies en supervisie zijn vrijgesteld van BTW en zijn gebaseerd op gesprekken van 1 uur. Afspraken die meer tijd nemen, worden naar rato berekend vanaf 15 min extra.

 

Voor een overzicht van vergoedingen, klik hier.

 

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Als dit niet het geval is, wordt de afspraak in rekening gebracht.

Let op; de factuur kan dan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend en kosten komen volledig voor eigen rekening.

 

Momenteel is er een wachtlijst-stop. Er kunnen geen nieuwe cliënten worden aangenomen in de praktijk. 


Jeugdhulp

Praktijk voor Kind en Gezin biedt(zwaardere) ambulante specialistische / (gezins)therapeutische jeugdhulp, ook om verwijzing naar de zwaardere Jeugd-GGZ en verplichte jeugdzorg te voorkomen. Verwijzing via CJG en huisarts. Voor jeugdzorg is Praktijk voor Kind en Gezin zorgaanbieder van de gemeenten ApeldoornZutphenLochemHattemHeerdeVoorst en Brummen.

 

Voor jeugdhulp geldt gezien de drukte in de praktijk dat kritisch wordt bekeken of de casus aansluit bij de specialisatie. 

Momenteel kunnen er gezien de drukte van de praktijk geen nieuwe casussen worden aangenomen voor jeugdhulp. 

 

Per 17-10-2022 stopt de praktijk met aanbieden van jeugdhulp vanuit de gemeenten. Er kunnen geen nieuwe casussen meer worden aangenomen. 
Cliënten kunnen  zelf aanmelden en eventueel gebruik maken van de aanvullende zorgverzekering of PGB. 

Jeugdhulp ( met dienstverleningsovereenkomst DVO)  
Zwaardere ambulante specialistische jeugdhulp - Behandeling Hoog

2021: €101,40 per uur