Veilig gehecht?


Is jouw kind in welke mate dan ook:

-        gauw van slag

-        overalert, ziet alles

heeft hij:

-        grote controlebehoefte

-        moeite met ‘luisteren’

-        weinig concentratie

-        moeite met veranderingen

en/of:

-        kan slecht “nee” verdragen

 

Praktijk voor Kind en Gezin kan dan helpen. Lees hier hoe:

We weten allemaal dat een veilige hechting belangrijk is voor jonge kinderen. De psychologische geboorte van het ‘ik’ in het derde levensjaar is een mijlpaal in het hechtingsproces. Het fundament voor de hechting is dan gelegd. Bij een veilige hechting heeft het kind nu basisvertrouwen, het ontwikkelt zelfvertrouwen en een beginnende autonomie. Het kind kan creativiteit en fantasie ontplooien en het eigen spel komt tot bloei.

Een veilige hechting gun je dan ook elk kind. Het proces van hechten vindt eigenlijk al plaats vanaf de conceptie en ontwikkelt zich het sterkst tot aan ongeveer het 3e levensjaar. (Bolwby, Britse psychiater 1907-1990)

 

Gebeurtenissen in een gezin kunnen invloed hebben op die veilige hechting. Zelfs al lijken ze soms onbeduidend.
In het schema van Mw. drs. Truus Bakker(orthopedagoog/psychotherapeut) zien we de bouwstenen van hechting. De bouwstenen funderen elkaar. Dat wil zeggen dat een goede ontwikkeling van een eerdere bouwsteen een goede basis geeft voor de ontwikkeling van de volgende bouwsteen en daarin ook aanwezig blijft. Als er verstoringen optreden in de ontwikkeling, zullen die ook hun invloed houden in de ontwikkeling van de volgende bouwsteen of zelfs betekenen dat het kind de volgende bouwsteen nauwelijks ontwikkelt.

 

Een voorbeeld:

Sam is 2,5 en woont bij zijn vader en moeder. Het gaat goed met Sam, hij ontwikkelt zich goed en ouders hadden, buiten wat peutergedrag passend bij zijn leeftijd, geen problemen met zijn opvoeding tot een paar maanden terug.

Sam lijkt veranderd en ouders vragen zich af of het alleen leeftijd is of een fase. Hij is snel boos, luistert slecht, slaapt moeilijk in en kan zich niet goed alleen vermaken.

Ze beslissen aan de bel te trekken bij Praktijk voor Kind en Gezin en samen kijken we naar wat de oorzaak voor de verandering in zijn gedrag zou kunnen zijn.

We bespreken belangrijke gebeurtenissen in het leven van het gezin sinds de geboorte van Sam. Dit doen we aan de hand van de bouwstenen van hechting.

Al snel blijkt dat toen Sam circa 8 maanden was zijn oma overleed. De moeder van moeder. Dit gebeurde na een heftig, maar kort ziekbed wat veel tijd in beslag heeft genomen van moeder. Vader heeft in die periode gewerkt en Sam was wat vaker bij de opvang. Ouders hadden niet de indruk dat Sam veel meegekregen heeft van het ziekbed van oma.

Vijf maanden terug is het gezin verhuisd en Sam is naar een nieuwe opvang gegaan in de buurt. Sinsdien nam het moeilijke gedrag toe.

 

Als we nu kijken naar de bouwstenen zien we dat het overlijden van oma plaatsvond in de tweede bouwsteen. Kinderen leren ‘toevertrouwen’ door een responsieve en sensitieve ouder die verzorgt, spiegelt, meeleeft en volgt. Iets wat moeder in beperkte mate heeft kunnen doen door de zorg om en voor haar eigen moeder.

We kunnen zeggen dat Sam deze bouwsteen niet helemaal goed heeft kunnen ontwikkelen en nu tijdens en na de verhuizing onvoldoende fundering heeft voor de bouwsteen van zelfvertrouwen om de afwezigheid van moeder rondom de verhuizing goed aan te kunnen.  

Gelukkig kun je ook op een later moment heel goed terugkomen op een voorgaande bouwsteen om alsnog aan die fundering te werken. De ouders van Sam krijgen de opdracht om Sam in de twee weken tot de volgende afspraak zoveel mogelijk te benaderen vanuit de tweede bouwsteen. Concreet wil dat zeggen; hem veel nabijheid bieden. Waar je op zijn leeftijd mag verwachten dat hij al meer zelf kan, doe je weer even extra veel samen. Eigenlijk doe je bijna weer alles wat je zou doen met een kindje van circa een half jaar oud. Je benoemt wat hij meemaakt, je geeft korte boodschappen; dit mag wel, dat niet, zonder teveel taal te gebruiken. Je wordt hierdoor veiliger en voorspelbaar.

Sam moet indirect boodschap krijgen: “wij zijn er voor je.”

 

Dit is hard werken voor ouders, want hij is nou eenmaal al ouder en zo wil je hem graag aanspreken. Daarnaast roept het moeilijke gedrag juist veel uitleggen, erop aanspreken en soms apart zetten op. Precies dat, wat nu even niet helpt. Deze aanpak moet dan ook echt even doorgezet worden, omdat pas na twee weken herstel van de bouwsteen begint op te treden en daarmee verandering van het oude gedrag.

 

Heb je vragen? Wil je kijken of gedrag wat jouw kind(je) laat zien te maken zou kunnen hebben met hechting en basisveiligheid? Neem contact op met Linda Riemsdijk van www.praktijkkindengezin.com

 

Voor een groter schema van de bouwstenen van hechting:

Download
Bouwstenen van hechting, Truus Bakker.pd
Adobe Acrobat document 111.9 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0