First connect, than correctOpvoedproblemen hangen in veel gevallen samen met verstoringen in de ouder-kindrelatie. De ouder is onvoldoende alert op de signalen van het kind en interpreteert deze niet juist (sensitiviteit) of reageert niet adequaat (responsiviteit). 

 

Mijn motto in (gezins)therapie is daarom: 'first connect, than correct.'

Met andere woorden: verbeter eerst de sensitiviteit en responsiviteit alvorens aan de slag te gaan met op opvoedingsvaardigheden. 

Als de ouder de signalen van het kind immers niet goed kan lezen, zullen de opvoedinterventies niet op de juiste manier worden ingezet.

Om de ouder-kindrelatie te versterken is het in veel gevallen helpend om te kijken naar wat de verstoring inhoudt en waar deze vandaan komt. Dit helpt de ouder inzicht te krijgen in zowel het ouderschap als de eigen inbreng als persoon in de (ouder-kind)relatie. 

Bij aanmelding van een kind wegens voor ouders moeilijk (verstaanbaar) gedrag, zal dus eerst stil worden gestaan bij (ieders rol binnen het gezin) welke ouders daarbij horen. Ik ga er persoonlijk vanuit dat elke ouder naar allerbeste vermogen opvoedt, maar we krijgen geen handleiding bij onze kinderen en brengen allemaal ons eigen verleden mee. Nog even los gezien van mogelijke stress die in het hier-en-nu speelt, zoals een stuklopende relatie of financiële problemen. Wanneer de relatie teveel of te vaak verstoord raakt, heeft dat invloed op de basisbehoeften van het kind (veilige hechting, autonomie, vrije zelfexpressie, spontaniteit en spel, realistische grenzen).

 

Voorbeelden van verstorend opvoedgedrag kunnen zijn: geen troost of veiligheid bieden of een aanvalshouding aannemen, maar hieronder valt ook lachen op het moment dat het kind emotioneel van streek is, met een harde stem praten (of schreeuwen), affectie of bevestiging vragen van het kind (rolomkering), tegenstrijdige signalen afgeven, periodes afwezig zijn en terugtrekken uit het contact op het moment dat het kind toenadering zoekt. 

De vaak al gezochte oplossingen, ingezette technieken en hulpmiddelen hebben niet het gewenste resultaat omdat alleen de uitwerking van een onderliggende verstoring 'bestreden' wordt. In dergelijke situaties kan een traject bij Praktijk voor Kind en Gezin een uitkomst bieden. 

 

Ik bied geen kant-en-klare opvoedingsadviezen, maar wil jullie als gezin dat benodigde stapje verder helpen. Naast inzicht in de huidige gezinssituatie/-dynamiek kan het jou als ouder, maar zeker ook als man/vrouw/partner en de onderlinge relaties versterken.

Daarnaast is er wel degelijk ruimte voor tips en adviezen voor het omgaan met het voor jullie lastige gedrag van het kind, maar op het juiste moment en vanuit de juiste overweging. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0