Communiceren met pubers


Tips voor een goed gesprek met jongeren

 

In gesprek gaan met jongeren vergt soms wat geduld van ons. Het lijkt of ze niks willen, niks te zeggen hebben –behalve in discussie gaan – en we als volwassenen niks goeds kunnen doen. Alhoewel niet alle kinderen hetzelfde zijn, zullen genoeg ouders dit herkennen. 

Jongeren vragen ons om onze gespreksvaardigheden eens grondig te bekijken. Want, zo blijkt, met de juiste attitude en vraagstelling kan er een hoop verandering optreden in de communicatie met onze kinderen. Gesprekken met jongeren zijn zelfs leerzaam en leuk.................

Hieronder enkele tips, hoe u beter niet en hoe u vooral wel met uw puberende zoon of dochter in gesprek kunt gaan.

 

Wat u beter niet kunt doen:

 

‘Preken’: lange uitleg over waarom het wel of niet goed is wat uw kind doet

 

Dit heeft te maken met de concentratieboog van uw kind. De ontwikkeling van de hersenen zorgt er nu eenmaal voor dat ze hun aandacht er niet zo lang bij kunnen houden.

 

Zeggen: ‘Je MOET’…. De reactie: ‘Ik MOET helemaal niks!’

 

De formulering van uw zinnen kan een hoop invloed hebben op de reactie van uw ouder wordende kind. Waar hij/zij voorheen dit gewoon accepteerde zullen ze nu eerder geneigd zijn uw mening in twijfel te stellen. Heel gezond, echter soms ook heel vervelend, onderdeel van hun ontwikkeling en voor ons heel leerzaam!

 

Op de vraag ‘ waarom?’ zeggen ‘ omdat ik het zeg!’

 

Uw kind is nu op een leeftijd waarop hij/zij uw mening niet meer als vanzelfsprekend ziet. U zult een hoop discussies besparen wanneer u argumenten geeft die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.

 

In het bij zijn van zijn of haar vrienden uw kind op zijn gedrag aanspreken

 

Vrienden zijn in de leeftijd van uw kind het belangrijkste wat er bestaat. Uw kind afvallen in bijzijn van zijn vrienden zal uw kind zeker kwetsen en niets positiefs teweeg brengen. Zeg het liever later of zoek even een momentje samen.

 

De ideeën van uw kind niet serieus nemen

 

Discussies aangaan en maar niet kunnen begrijpen waarom niemand het ziet. Uw kind zijn brein maakt overuren en stelt in deze fase alles ter discussie. Het is heel prettig voor een jongere om met iemand te praten die naar zijn ideeën luistert en deze serieus neemt.

 

Uw kind mag iets niet, maar u als ouder mag het wel omdat… ‘U nu eenmaal de ouder bent’

 

Uiteraard zijn er situaties die u wel alleen als ouder/volwassene zal doen, maar u -nog- verbied voor uw kind. Geef er een geldig argument bij en het scheelt u onbegrip en discussies.

 

Bij heftige emotie uw kind geen ruimte geven om tot zichzelf te komen.

 

‘ Ik wil het nu uitpraten’. ‘ Laat me ik ben boos’. ‘ Niks daarvan NU’. Herkent u dit? Het is goed uw kind te laten reflecteren op zijn gedrag. Uw kind heeft daar wel meer tijd voor nodig dan wij volwassenen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van zijn hersenen, niet met laksheid of onwil. U kunt zich voorstellen dat het frustreert als iemand iets van jou verwacht wat jou eigenlijk nog niet lukt. Geef uw kind daarom de ruimte om even tot zichzelf te komen.

 

Wat u vervolgens vooral wel moet doen:

 

Geef korte duidelijke uitleg

 

Ook al heeft u het idee dat het niet aankomt. Door het nog uitgebreider te gaan vertellen raakt de puber de intentie van het verhaal helemaal kwijt.

 

Stel vragen

 

Gesprekken voeren is de kunst van vragen stellen. Bv ‘ ik zou graag van je willen weten waarom je gister zo boos thuis kwam’.  Zo zet u de hersenen van de puber op ‘aan’.

 

Geef een goede ‘waarom’

 

Wanneer u bijvoorbeeld verlangt dat u kind iets voor u doet, helpt het om uw vraag te onderbouwen met een ‘waarom’. Een ‘waarom’ werkt het best wanneer het kort en krachtig is, aansluit op de beleving van het kind, het voordeel voor het kind oplevert en logisch is. Bijvoorbeeld: ‘Roos, als je mij nu even helpt met opruimen,  zijn we snel klaar en kan jij ook weer op tijd buiten zijn’. 

 

Deel verantwoordelijkheden

 

Uw kind zal in zijn weg naar volwassenheid, moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Geef hem/haar deze ook en bouw de verantwoordelijkheden op. Uw kind leert op deze manier wat de gevolgen zijn van zijn handelen. Het is belangrijk om ze daarin de ruimte te geven, waarbij ook fouten gemaakt mogen worden.

 

Voer een goed gesprek 

 

Een ‘ goed’  gesprek behelst warmte, respect en belangstelling. Een goed gesprek betekent ook: laat de ander praten. Jongeren willen graag hun verhaal vertellen.

 

Wees zuinig met invullen 

 

In plaats van denken dat u wel weet hoe uw kind zich voelt of hoe uw kind over een bepaalde situatie denkt, is het beter om dit na te vragen door een open vraag te stellen. Wees benieuwd. Uw kind zit in een fase dat het de ene dag zich heel anders kan voelen dan de andere dag.

 

Gun een time-out 

 

Gun uw kind ook een afkoelmomentje of time-out als hij/zij even uit het gesprek weg wil. Laat hem op een rustiger moment het gesprek weer met u oppakken. Maak hier een afspraak over wanneer het vaker voorkomt. Op deze manier is er veel beter een gesprek te voeren waarbij beide aan het woord komen.*

 

Praktijk voor Kind en Gezin helpt gezinnen bij het weer op de rit krijgen van een goede onderlinge communicatie. Zowel de kinderen en jongeren als hun ouders kunnen hiervoor bij de praktijk terecht. Kijk voor een eerste vrijblijvend telefonisch gesprek bij contact. 


*Bronvermelding:

-Crone, E. (2010) "Het puberende brein."

Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Dini (zondag, 14 december 2014 22:08)

    Top, heel herkenbaar. Ook mooie tips voor de omganf met ' onze' puber!