Herstel voor ouder en kind

Lichaamsgerichte / Traumasensitieve systeemtherapie & Theraplay


In de praktijk behandel ik gezinnen; ouders die vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind. In veel gevallen, wanneer ouders bereid zijn én de moed hebben om te kijken naar wat zij zelf anders zouden kunnen in hun ouderschap, komen we in de behandeling heel ver.

 

Vaak gaat het samen met een stuk eigen geschiedenis van de ouder. Omstandigheden waardoor je tijdens de zwangerschap, in de eerste jaren na de geboorte of zelfs later minder (emotioneel) beschikbaar was, dan voor de ontwikkeling van het kind gewenst zou zijn.

 

Door te werken aan eigen herstel én samen goed te kijken naar wat het kind in zijn/haar gedrag laat zien en nodig heeft, kunnen we de behandeling zo inrichten dat niet alleen de relatie (hechting) wordt versterkt, maar ook beiden zich optimaal kunnen ontwikkelen/groeien.

 

Soms is er maatwerk in het “kwadraat” nodig. Voor de ouder en/of het kind.

 

En dan biedt Praktijk voor Kind en Gezin in samenwerking met Gezinspraktijk de Basis een sterke behandeling aan. Lichaamsgerichte/Traumasensitieve Systeemtherapie in combinatie met Theraplay.

Met andere woorden: behandeling van de ouder met ernstige en aanhoudende vroegkinderlijke traumaproblematiek (wanneer deze de emotionele beschikbaarheid van de ouder beïnvloedt en daarmee de ontwikkeling van het kind belemmert.)

Gecombineerd met: Theraplay; met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar.

 

En aanvullend eventueel: Individuele traumabehandeling voor jeugdigen ( oa. EMI (Eye Movement Integratie therapy)).

 

Wij, Erika Heinen en Linda Riemsdijk, zijn van mening dat door deze twee therapieën gezamenlijk aan te bieden, deze nog krachtiger en meer aanvullend doorwerken op de hulpvraag van zowel ouder als kind en het gezinssysteem in zijn geheel. Juist de kracht van deze samenvoeging van methodiek, brengt ruimte voor groei en ontwikkeling voor ouder en kind. De ouder wordt ondersteund om weer gebruik te kunnen maken van eigen resources, waarbij aandacht is voor hechting, herstel en toekomst.

 

De opbouw van de behandeling wordt per casus afgestemd. Afhankelijk van de oorsprong van de problematiek wordt eerst met ouders gewerkt alvorens Theraplay wordt ingezet (draagkracht vergroten). Soms kunnen deze twee gelijk op lopen, waar juist de samenwerking en afstemming erg van belang zijn. Het kan ook gebeuren dat bij een start met Theraplay juist meer ouderproblematiek aan het licht komt, waardoor deze wordt geïntensiveerd.

 

In de meeste gevallen kunnen deze trajecten volledig worden vergoed vanuit de jeugdzorg. 

 

Neem voor meer informatie contact op.


Linda Riemsdijk

Praktijk voor Kind en Gezin

gezins- en traumatherapeut, NARM en EMI practitioner

&

Erika Heinen

Gezinspraktijk de Basis

Theraplay Practitioner, orthopedagoog NVO Generalist, GZ-Psycholoog